ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน

Titleยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ไพฑูรย์ ปุ่นสุวรรณ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ, การวิเคราะห์ SWOT, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ยุทธศาสตร์พัฒนา
บทคัดย่อ :

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวกระจายในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้มีทรัพยากรท่องเที่ยว ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) ประเภทธรรมชาติ เช่น ภูเขา ถ้ำ น้ำตก น้ำพุร้อน 2) ประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น วัดโบราณ พระพุทธรูปโบราณ 3) ประเภทศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งแต่ละประเภทมีเป็นจำนวนมาก เป็นต้นว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่สำคัญในจังหวัดชุมพร ได้แก่ หาดทรายรี หาดทุ่งวัวเล่น จังหวัดระนอง ได้แก่ น้ำแร่ธรรมชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ จังหวัดพังงา ได้แก่ เขาพิงกัน เขาตะปู จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อ่าวพระนาง เกาะพีพี จังหวัดสงขลา แหลมสะมิหลา เกาะหนู เกาะแมว ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ พระบรมมหาธาตุ วัดเสมาเมือง เทวสถานเขาคา จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีงานเดือนสิบเมืองนคร เหล่านี้ เป็นต้น

AttachmentSize
บทความยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน.pdf146.49 KB