การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

Titleการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ :

บทความสืบเนื่องจากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในจังหวัดหวัดสุราษฎร์ธานี

AttachmentSize
Microsoft Word - บทความ.pdf52.51 KB