การวิเคราะห์เนื้อหาการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการวิเคราะห์เนื้อหาการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์วิริยะ กลิ่นเสาวค
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณและลักษณะรูปแบบของการนำเสนอข้อมูล และเนื้อหาของหน้าเว็บเพจในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการติดต่อเข้าไป พบว่า การให้งานอินเทอร์เน็ตจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 07.30 น.เป็นต้นไป ปริมาณการใช้จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและจะสูงสุดช่วงเวลาสายถึงเวลาบ่ายจะเป็นช่วงที่ให้มากที่สุดและจะเหลือการใช้งานน้อยสุดช่วงเย็นหลังเลิกงาน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ เริ่มต้นเปิดหน้าแรกของเว็บไซต์ในกลุ่มที่มีเนื้อหาให้สาระด้านความบันเทิงมากกว่าที่จะเริ่มต้นกับเว็บไซต์ด้านการศึกษา รูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ต่างๆ หน้าเว็บเพจแรกส่วนใหญ่วางแบบ 3 - 4 คอลัมน์ ส่วนบนจะประกอบด้วยชื่อเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ คอลัมน์ด้านซ้ายและขวามือเป็นรายการหรือเมนูสำหรับเลือก เนื้อหาข่าวสารในเว็บไซต์ เนื้อหาหน้าเว็บเพจแรก เสนอเนื้อหาข่าวเด่นในช่วงเวลานั้น มีภาพประกอบข่าว เรื่องในวงการบันเทิง คอมพิวเตอร์ ดาว์นโหลดเกมส์ เพลงและซอฟต์แวร์ และกิจกรรมความบันเทิง ตามลักษณะของเว็บไซต์ มีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เนื้อหาข่าวสารบางส่วนนำมาจากสื่อมวลชนอื่นๆ

AttachmentSize
บทความการวิเคราะห์เนื้อหาการใช้อินเทอร์เน็ต.pdf67.7 KB