ระบบคลังข้อสอบ Online

Titleระบบคลังข้อสอบ Online
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2549
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์สมพงษ์ ยิ่งเมือง
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทคัดย่อ
คำค้น :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ :

การวิจัยระบบคลังข้อสอบ Online นี้ ได้ทำการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของคลังข้อสอบ Online รวมทั้งระบบการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการสอบ ซึ่งระบบการสอบแบบเดิมต้องมีการจัดทำข้อสอบและดำเนินการสอบโดยต้องใช้คนดำเนินการ และข้อสอบเก็บอยู่บนกระดาษ แต่ระบบคลังข้อสอบ Online นี้ จะนำข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อสอบ โดยเก็บอยู่ในฐานข้อมูล แล้วนำข้อสอบในฐานข้อมูลมาใช้ เมื่อต้องการจะทำการสอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการนำข้อสอบที่จัดเก็บไว้มาใช้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะสามารถกระทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งระบบออก ดังนี้ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานใช้สำหรับเก็บ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบการสุ่มข้อสอบเป็นระบบสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบขึ้นมาใช้สำหรับการสอบ โดยนักศึกษาหลายคนสามารถเข้าทำข้อสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกันได้ แต่มีการเรียงลำดับข้อสอบและตัวเลือกไม่เหมือนกัน และระบบการสอบเป็นระบบที่ให้นักศึกษาใช้เพื่อทำข้อสอบ โดยระบบกำหนดเวลาและควบคุมเวลาในการสอบ และระบบจะทำการตัดการทำงานทันทีเมื่อหมดเวลาในการสอบ จากนั้นระบบจะบอกจำนวนข้อสอบที่ทำถูก
ดังนั้น การวิจัยระบบคลังข้อสอบ Online นี้ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการสอบแบบเดิม และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในการนำข้อสอบจากคลังข้อสอบใช้สำหรับการสอบแบบ Online และสามารถนำข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

AttachmentSize
บทคัดย่อ.pdf63.31 KB