การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ และความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลายในเขตพื้นที่เป้าหมายของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Titleการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ และความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลายในเขตพื้นที่เป้าหมายของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publication TypeReport
ปีที่เผยแพร่ :2548
ชื่อผู้วิจัย :อาจารย์นันทิพา วารีวะนิช
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :สุราษฏร์ธานี
Typeบทความงานวิจัย
คำค้น :การรับรู้, การเปิดข่าวสาร, คณะครุศาสตร์, ภาพลักษณ์, มัธยมปลาย, อุดมศึกษา
บทคัดย่อ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่อยู่คู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมานาน แต่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยม มุ่งให้ความสนใจในสถาบันอุดมศึกษาอื่นและจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอันดับท้าย ๆ ดังนั้น การศึกษา การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ จะทำให้สถาบันทราบว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายโดยเฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้นมีภาพต่อสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันราชภัฏอย่างไร และความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีป็นอย่างไร เพื่อสถาบันจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์และศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อนของสถาบัน เพื่อดึงดูดให้นักเรียนตัดสินใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้น

AttachmentSize
บทความใหม่.pdf111.25 KB